Μίνι

Γιάννης Παπακωνσταντίνου

Ευανθία Καραντώνη

Μαρία Ψαθά

Στέλιος Πλέντζας

Νικόλαος Χαϊδαρης

Απόλλωνας Βητοβάρης

Περιστέρης Δημήτριος

Βασίλογλου Γεώργιος

Μέγας Χορηγός

Χορηγοί

ΠΟΚ

Αντιμάχου 3

Καρδίτσα

43100

Πληροφορίες

Email:

Τηλέφωνο 6974338617

Follow Us